Progressief belasten  van vermogen

In 2001 werden weinig Nederlanders uit hun slaap gehouden door de vermogensrendementsheffing.  Voor vele Nederlanders betekende dit een belastingverlaging t.o.v. de vermogensbelasting omdat de rente toen veel hoger stond en een fictief rendement van 4% makkelijk te realiseren was. Dit rendement werd vervolgens met 30% belast, zodat de belasting effectief 1,2% bedroeg.  Nu de spaarrente al vele jaren veel lager is dan genoemde 4%, komen vele spaarders en beleggers in grote problemen.  Men vindt dat de fictieve rente nu niet meer past in de huidige tijd, aldus Huub Teesing.  Nu heeft ex-staatssecretaris Wiebes, door de kamer gedwongen, de tarieven voor bedragen tot €100.000,– verlaagd tot 2,87 procent.  Dat is gunstiger voor kleine spaarders, maar tegelijkertijd zijn de tarieven voor grotere bedragen naar boven bijgesteld.  De omslag ligt volgens Huub Teesing bij zo’n kleine €250.000.

Daarboven moet dus meer geld naar de belastingdienst worden afgetikt en dat blijft met de huidige rentekoers zeer onredelijk.   Daar komt nog bij dat die fictieve rendementen elk jaar kunnen worden bijgesteld, gebaseerd op rendementen in de afgelopen vijf jaar.  Voor de belastingdienst een makkelijk rekensommetje, voor de belegger een onzekere en onredelijke zaak.  Waarom kan door de belastingdienst niet gewoon gekeken worden naar het reeële rendement over een jaar, bijvoorbeeld 2016.  Zelfs dat is niet helemaal redelijk, omdat de belastingdienst uitgaat van gerealiseerde rendementen en dat is vaak niet het geval omdat de aandelen of obligaties in dat betreffende jaar helemaal niet verkocht zijn.  Voor de burger zou het pas als redelijk worden ervaren, aldus Huub Teesing, als bij verkoop van aandelen of obligaties een deel van de gerealiseerde winst(bijvoorbeeld 20%) wordt afgedragen aan de belastingdienst.  Die gegevens zijn allemaal voorhanden bij de banken. En als de belegger gedwongen wordt bij verkoop een verlies te accepteren, dan wordt er helemaal niets afgedragen.  En voor spaarrekeningen is het helemaal makkelijk: ook al liggen de renteopbrengsten erg laag, de fiscus pakt daarvan bijvoorbeeld 20%.  Enfin, alles beter dan een aanslag gebaseerd op niet reeële grondslagen, aldus een zwaar teleurgestelde Huub Teesing.  Wat gaat het nieuwe kabinet doen met deze onredelijke vorm van belasting?

Wat kunnen de gevolgen zijn van BREXIT?

De verrassende uitslag van het referendum heeft heel veel Britten én Europeanen verbaasd.  Niemand had verwacht dat de bevolking voor deze exit zou stemmen, maar men komt er steeds meer achter, dat de verkeerde argumenten door politici zijn gebruikt, waardoor veel mensen op het verkeerde been zijn gezet.

60238bfd-4e63-4a1a-a8dc-01e652e38221Want deze Brexit gaat de Britten veel geld kosten.  Men schat dat de Britse economie permanent, inclusief de Europese gelden, zo’n 25 miljard euro per jaar gaat verliezen.  En dat is volgens Huub Teesing zeker niet het bedrag, waar men oorspronkelijk mee rekening had gehouden. Daarnaast is in het Verenigd  Koninkrijk grote onrust ontstaan: Schotland dreigt een eigen koers te gaan varen en bij de Europese Unie te blijven.  In Noord-Ierland zou de Brexit de vrede ernstig geweld aan kunnen doen.  En dat is het laatste waar dat landje op zit te wachten.  Ierland wil niet weg uit de Europese Unie dus in die zin dreigt Engeland wat geïsoleerd te geraken.  Men probeert de Commonwealth weer nieuw leven in te blazen, maar dat instituut functioneerde al bijna niet meer.

Waar de Britse burger vooral bang voor is, is daling van de huizenprijzen.  Volgens Huub Teesing besteedt de burger zo’n 50% van zijn besteedbaar inkomen aan zijn eigen huis, dus de gevolgen kunnen zeer ingrijpend zijn. Als er geen Europees paspoort voor financiële diensten komt, zullen veel banken naar het vasteland gaan verhuizen en zou de huizenmarkt in vooral in London binnen een paar jaar met zeker 25% kunnen zakken, aldus Huub Teesing.  Het zou verstandig zijn, als die Europese partijen, die nu groots roepen uit de EU te willen stappen, de risico’s goed gaan afwegen, voordat ze daarmee de kiezers gaan confronteren…

Huub Teesing uit Rijswijk is een beetje een voetballiefhebber

Hij vindt het belangrijk dat men eerlijke kansen, regels en spelbepalers treft met een “spelletje” dat een alleenstaande economie is geworden.

Hoe kan het nou zo zijn dat een Nederlandse afgevaardigde van de UEFA alsnog bepaaldt om er voor te zorgen dat alleen de “grote 4” het voor elkaar krijgen om minimaal 4 afgevaardigde te hebben voor het Europese toernooi van de grote muntjes…..

537abb94feb63af85e81bba8944f7945Nederland loopt samen met andere Europese landen al een aantal jaar achter de feiten aan. Het is ons kleine landje vooralsnog niet gelukt om makkelijk aan te haken bij de grote landen waar het grote geld in omgaat. Sommige landen zoals bijvoorbeeld Spanje lopen al jarenlang voorop. Niet alleen qua inkomsten (voetbalrechten voor de tv) maar ook qua uitgaven (waarde spelers). Het kleine kikkerlandje Nederland spreekt wekenlang over een transfer van Memphis naar United terwijl dit bedrag eigenlijk peanuts is vergeleken met hetgeen tegenwoordig krijgt voor een beetje goeie voetballer.. Huub Teesing uit Rijswijk vind het dan ook absurd dat men tegenwoordig praat over bedragen van meer dan 100 miljoen die voor een speler worden betaald…

Natuurlijk evolueert het spelletje, worden de belangen groter, krijgen clubs meer inkomen uit sponsoring/ merchandise en ga zo maar door…

Maar er staan tegenwoordig elftallen op een veld die zodadelijk door een miljard euro heen gaan….

Huub Teesing vind dat ronduit vreemd. De bedragen waar men over praat wordt bestempeld als een paar tientjes…

Door het debacle van de Nederlandse clubs van de afgelopen jaren is er zelfs over een paar jaar geen vaste plek meer in het kampioenenbal. Aan de ene kant is dat terecht vanwege onze eigen slechte prestaties, maar aan de andere kant

wordt het nu wel een enorme kloof tussen de grote landen en wij als Nederlands kleintje.. Kan deze kloof dan nog wel gedicht worden vraagt Huub Teesing zich af.

Geld speelt tegenwoordig een te grote rol in de toekomst van het voetbal. Kijk maar eens naar onze vrienden van Qatar. Niemand heeft daar ooit nog een voetbalwedstrijd van gezien, toch spendeert het kleine oliestaatje straks bijna 175 miljard aan het organiseren van het wereldtoernooi…. Dit zijn bedragen waarvan Huub Teesing zich afvraagt of dat ooit nog wel goed gaat komen. Een dergelijke investering krijgt men er waarschijnlijk niet uit…

Desondanks zal voetbal daar wel gezien worden als het nieuwe zwarte goud… Het druppelt niet alleen uit de kraan, maar ach ja de Arabieren moeten het ergens aan uitgeven…

Wellicht hoort Qatar over 10 jaar wel bij de grote 4… wie zal het zeggen…

Practice what you preach

Huub Teesing uit Rijswijk vind dat Nederland eens de daad bij het woord moet voegen.

Het gaat hier uiteraard om de NAVO debatten welke op dit moment opportuun zijn en waar Nederland zich vooralsnog niet houdt aan de gemaakte afspraken.

Hoe kan het dat wij graag afhankelijk willen zijn van onze Amerikaanse vrienden als het gaat om veiligheid, handel en het uitwisselen van kennis maar hier het liefst zelf zo min mogelijk aan willen bijdragen?

NATODe NAVO overeenkomst waar veel mensen op dit moment over praten is hierin een interessant onderwerp van gesprek.

De amerikanen zorgen ervoor dat ze de NAVO steunen op militair vlak met personeel en met de “garantie” op veiligheid. Echter hoeft Nederland in deze samenwerking alleen een klein gedeelte van haar Bruto Nationaal Product te besteden aan defensie.

Zelfs deze 2% zoals is afgesproken wordt al jarenlang niet behaald. De gedachte om wederom te gaan korten in het budget van defensie valt dan ook slecht bij onze vrienden van over de plas.

Waarom zouden de Amerikanen dan wel hun gedeelte van de deal overeind houden en wij onze afspraken nog minder nakomen?

Huub Teesing uit Rijswijk denkt dat het hartstikke leuk is om een filmpje van America First te laten zien en dan te hopen op “Nederland second”, maar vooralsnog heeft Trump gelijk dat wij dan ook onze eigen afspraken moeten nakomen.  Het is trouwens niet alleen Nederland in deze Europese samenwerking vanuit de NAVO die zijn eigen broek niet kan ophouden, het zijn meerdere landen.

Is deze Europese deal dan een voorbode van ons handelsverdrag met de Verenigde Staten of zorgt Trump ervoor dat we wederom onze eigen afspraken gaan nakomen?

Een wapenwedloop zal het niet zo snel worden maar toch wat extra uitgaven aan onze eigen defensie klinkt in ieder geval beter dan militairen die “pang” moeten roepen tijdens een oefening…

Indien Nederland wederom voorop wil lopen met bepaalde handelslanden en “goed” op de kaart wil komen te staan dan denkt Huub Teesing dat men niet alleen in Rijswijk, maar door heel Nederland men af en toe ook eens kritisch in de spiegel kijken.

Niet alleen maar vragen wat andere landen voor ons kunnen doen, maar ook eens gaan nadenken over wat wij voor andere kunnen doen…

Practice what you preach….

Is een hoge belastingdruk normaal?

Op dit moment worden bedrijven, die op volstrekt legale wijze hun belastingdruk proberen te verminderen, afgeschilderd als crimineel. Dat is onterecht, aldus Huub Teesing. Niemand hoeft meer te betalen dan de wet vereist. Om meer te eisen met een beroep op de moraal is schijnheilig. Bedrijven betalen al lonen, waarover inkomstenbelasting wordt ingehouden en dividenden, waarover dividendbelasting wordt ingehouden.

1Bij hun klanten heffen ze BTW. Alles wat de overheid meer opeist, betekent dat werknemers en aandeelhouders minder krijgen en dat ook de klanten duurder uit zijn. Het is de plicht van de directie om die extra belasting(vennootschapsbelasting) zo laag mogelijk te houden, binnen de marges van de wet natuurlijk, aldus Huub Teesing. Als we het hebben over de moraliteit van belasting heffen, dan heeft de overheid van een vrij land als Nederland een inspanningsverplichting om die belastingdruk zo laag mogelijk te houden. Dat betekent ook, dat de overheid zo efficiënt mogelijk moet werken. Het lijkt wel of de Tweede Kamer daar helemaal niet mee bezig is en dat is een slechte zaak, vindt Huub Teesing

Wie gaat er winnen?….

Election countdown, the superbowl of presidency of ook wel genoemd het grootste marketingspektakel ter wereld… Uiteraard hebben we het hier over de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

2016-ElectionHuub Teesing uit Rijswijk vind het elke 4 jaar weer enorm interessant om te volgen en luistert en leest dan ook het meeste wat er wordt gezegd en geschreven. Ook dit jaar weer is het een wereldwijde hype geworden om te kijken wie de machtigste man of vrouw van deze planeet gaat worden.

Mochten er geen gekke dingen meer gaan gebeuren in de aankomende weken dan kan men toch wederom spreken van een unicum. Na eerst een “donkere” president te hebben die de harten van vele (waaronder ikzelf) veroverde met zijn adembenemende speeches, krijgen we nu voor het eerst een vrouw als president of een uiterst “rechtse” man.

Vooral bij Trump denken veel mensen toch even aan de uitspraken van deze kerel of aan de gekke ideeën welke hij heeft geopperd, aldus Huub Teesing. In Rijswijk ziet men Trump als een vergelijking met Wilders, maar dan nog rechtser. Mensen zijn bang dat hij inderdaad de eindverantwoordelijke gaat worden die de beschikking krijgt om, het op zijn Amerikaans te zeggen, : de vinger aan de belangrijkste knop heeft. De gedachte hieraan schrikt veel mensen, ook zo zijn te harde uitspraken over immigratie of zijn denigrerende gedrag naar vrouwen toe.

De andere kandidate in dit geval geeft toch ook een hoop mensen enorme twijfels, aldus Huub Teesing. Miss Clinton staat namelijk niet erg bekend om betrouwbaar te zijn of om belangenverstrengeling uit te sluiten middels de door haar en haar man opgezette fondsen. Haar vrouwelijke uitstraling zal er ongetwijfeld voor gaan zorgen dat zij het merendeel van de vrouwelijke stemmers tot zich zal binden, echter bestempeld een groot gedeelte van Amerika dit als het kiezen uit 2 kwade…..

De verkiezingen zullen naar alle zekerheid een trofee gaan worden voor huize Clinton. Echter zal er ook nu al weer druk gespeculeerd gaan worden over de mogelijke stappen die hierna gezet moeten worden.

Volgens Huub Teesing uit Rijswijk staat er echter één ding als paal boven water. De meest uit het oog springende feit is dat de running mate van Trump, Mike Pence. Deze man heeft zichzelf dusdanig op de kaart weten te zetten in het bekende “VP debate” dat heel Amerika dacht, wow who is this guy.

Deze man kan in theorie een van de machtigste mannen op aarde gaan worden als hij Trump moet gaan adviseren. Het mooie vond Huub Teesing de reactie die erna los kwam op social media… Waarom stelde deze man zich niet op als verkiesbaar in plaats van Trump..

Het antwoord zal ongetwijfeld liggen in de bekende achterkamertjes van vele kantoren of het ontbreken van een dikke portemonnee. Desondanks, binnen een paar weken weten we met zijn allen hoe de wereld er de komende tijd uit gaat zien en welke veranderingen er wellicht op stapel zullen staan.

In ieder geval wordt het een mooie strijd en zullen vele honderden miljoenen kijkers voor de televisie zitten als de uitslagen bekend gaan worden. Zoals dus ook Huub Teesing uit Rijswijk.

Lekker sturen in de Pyreneeen

Gelukkig heb je in het gebied waar ik woon, niet veel files, maar in Nederland sta je ermee op en ga je ermee naar bed, aldus Huub Teimg-20161114-wa0012esing.  Hij mist het geen dag.  Maar als je lekker wil genieten van een leuke sportieve auto, lukt dat natuurlijk overal moeilijk met al die snelheidslimieten.  In de

Pyreneeen kunnen mens en autotot het uiterste gaan.  De wegen zijn er smal, vol met bochten en soms zijn de hellingen en dalingen spectaculair.  In het Parc Nacional de Ordesa ligt een indrukwekkend kalkmassief met spectaculaire canyons.  Die kloven zijn ontstaan in de ijstijd en zijn erg grillig door de verwering, veroorzaakt door zure regen.  Huub Teesing zag zelfs een aantal lammergieren.  Deze vogel heeft een spanwijdte van drie meter.  Op de weg ook vaak koeien, paarden en schapen, en die kondigen zich niet altijd vantevoren aan….  Ook gereden over de Col de Soulor, wat weer een heel bekende route uit de Tour de France is met het bekende tunneltje in de rots. Daarna volgde weer een touretappe over de Col dÁubisque(hier stortte Wim van Elst lang geleden 70 meter naar benedeimg-20161114-wa0020n).
De rit eindigde na 5 dagen in Andorra, in het superfraaie hotel Hermitage & Spa.  Heerlijk om daar in de prachtige wellness na te genieten van een prachtige tocht

Wie gaat er winnen?….

Election countdown, the superbowl of presidency of ook wel genoemd het grootste marketingspektakel ter wereld… Uiteraard hebben we het hier over de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Huub Teesing uit Rijswijk vind het elke 4 jaar weer enorm interessant om te volgen en luistert en leest dan ook het meeste wat er wordt gezegd en geschreven. Ook dit jaar weer is het een wereldwijde hype geworden om te kijken wie de machtigste man of vrouw van deze planeet gaat worden.

Mochten er geen gekke dingen meer gaan gebeuren in de aankomende weken dan kan men toch wederom spreken van een unicum. Na eerst een “donkere” president te hebben die de harten van vele (waaronder ikzelf) veroverde met zijn adembenemende speeches, krijgen we nu voor het eerst een vrouw als president of een uiterst “rechtse” man.

Vooral bij Trump denken veel mensen toch even aan de uitspraken van deze kerel of aan de gekke ideeën welke hij heeft geopperd, aldus Huub Teesing. In Rijswijk ziet men Trump als een vergelijking met Wilders, maar dan nog rechtser. Mensen zijn bang dat hij inderdaad de eindverantwoordelijke gaat worden die de beschikking krijgt om, het op zijn Amerikaans te zeggen, : de vinger aan de belangrijkste knop heeft. De gedachte hieraan schrikt veel mensen, ook zo zijn te harde uitspraken over immigratie of zijn denigrerende gedrag naar vrouwen toe.

De andere kandidate in dit geval geeft toch ook een hoop mensen enorme twijfels, aldus Huub Teesing. Miss Clinton staat namelijk niet erg bekend om betrouwbaar te zijn of om belangenverstrengeling uit te sluiten middels de door haar en haar man opgezette fondsen. Haar vrouwelijke uitstraling zal er ongetwijfeld voor gaan zorgen dat zij het merendeel van de vrouwelijke stemmers tot zich zal binden, echter bestempeld een groot gedeelte van Amerika dit als het kiezen uit 2 kwade…..

De verkiezingen zullen naar alle zekerheid een trofee gaan worden voor huize Clinton. Echter zal er ook nu al weer druk gespeculeerd gaan worden over de mogelijke stappen die hierna gezet moeten worden.

Volgens Huub Teesing uit Rijswijk staat er echter één ding als paal boven water. De meest uit het oog springende feit is dat de running mate van Trump, Mike Pence. Deze man heeft zichzelf dusdanig op de kaart weten te zetten in het bekende “VP debate” dat heel Amerika dacht, wow who is this guy.

Deze man kan in theorie een van de machtigste mannen op aarde gaan worden als hij Trump moet gaan adviseren. Het mooie vond Huub Teesing de reactie die erna los kwam op social media… Waarom stelde deze man zich niet op als verkiesbaar in plaats van Trump..

Het antwoord zal ongetwijfeld liggen in de bekende achterkamertjes van vele kantoren of het ontbreken van een dikke portemonnee. Desondanks, binnen een paar weken weten we met zijn allen hoe de wereld er de komende tijd uit gaat zien en welke veranderingen er wellicht op stapel zullen staan.

In ieder geval wordt het een mooie strijd en zullen vele honderden miljoenen kijkers voor de televisie zitten als de uitslagen bekend gaan worden. Zoals dus ook Huub Teesing uit Rijswijk.

Leonardo zijn battle of onze battle?

Iedereen die de laatste dagen zijn tv, tablet of smartphone heeft aangezet heeft er ongetwijfeld iets over gezien, gelezen of van andere gehoord.

Huub Teesing uit Rijswijk vind het enorm bijzonder wat deze Hollywood ster de afgelopen jaren heeft bewerkstelligt. Meneer Di Caprio heeft ervoor gezorgd dat het aspect klimaatveranderingen bij een ieder ineens hoog op de agenda staat en wellicht nog wordt meegenomen in de Amerikaanse verkiezingen welke zich nu ontvouwen in de laatste periode.

before_the_flood_2016_documentary_film_posterHuub Teesing uit Rijswijk heeft hier de laatste maanden vaker over geschreven en ziet nu in dat het tijdstip waarop Di Caprio zich uitlaat alles behalve toeval is. Zijn eigen nieuwe film genaamd: Before the flood gaat in over de verschillende aspecten die klimaatveranderingen met zich meebrengen. Het gaat niet alleen om de uitstoot van broeikas gassen zoals Al Gore een aantal jaar geleden vertelde. Di Caprio heeft in dit geval de hele wereld rond gereisd om indrukken op te doen en te kijken naar de verschillende vormen van impact. Voornamelijk het gedeelte wat hem bezighield was en ik het smelten van onze grootste ijskappen.

De gesprekken die hij voert met zowel de lokale mensen ter plekke zijn rustig indrukwekkend te noemen. Daarnaast krijgt Di Caprio het voor elkaar om hier ook over te praten met Obama, met Ban Ki Moon van de VN tot en met de Paus in het Vaticaan. Een ieder kleeft aan zijn lippen op het moment dat Di Caprio met passie zichzelf uitspreekt over het in zijn ogen grootste probleem van deze maatschappij.

Huub Teesing vind het enorm interessant dat een dergelijke film zonder een winstoogmerk wordt opgepikt door enorme bedrijven die er maar wat graag hun steentje aan bijdragen. Zo is de film de komende tijd gratis te zien op de grootste media platformen ter wereld. Denk hierbij aan Twitter, Youtube, Facebook, Amazon, I-tunes tot en met de spelcomputers zoals X-box en Playstation. Zelfs de bioscopen overal ter wereld stellen zalen beschikbaar om deze film te laten zien. Dit zegt volgens Huub Teesing wel het een en ander over de manier waarop met deze film wordt omgegaan.

Di Caprio weet in de film op een verbluffende wijze de kijker aan zich te binden door hem indrukken te geven over hoe de wereld veranderd en wat dit voor een ieder kan gaan betekenen. Hij maakt gebruik van zijn netwerk om disruptive mensen te laten spreken die de wereld as we speak aan het veranderen zijn, zoals onder andere topondernemer Elon Musk. Ook hij maakt zich zorgen om de toenemende uitstoot van broeikasgassen de invloed hiervan. Het mag duidelijk zijn dat hij hier ook spreekt namens zijn onderneming Tesla welke op dit moment enorm hard groeit door gebruik te maken van elektriciteit/ accu’s in plaats van fossiele brandstoffen. Desalniettemin vind Huub Teesing de film enorm interessant en inspirerend.

De mensen welke hieraan mee hebben gewerkt verdienen in de ogen van Huub Teesing uit Rijswijk dan ook niets anders dan alle lof en credit die ze behoren te krijgen. Het mooie is dan ook dat een executive producer als Martin Scorcese met wie Di Caprio al vele jaren samenwerkt ook nu zijn steentje bijdraagt.

Volgens Huub Teesing blijkt hierdoor ook nog maar eens dat als mensen met zijn allen samenwerken er toch enorme veranderingen kunnen plaatsvinden. Nog maar eens een reden voor een ieder om deze film eens rustig te bekijken en te voelen wat voor impact dit maakt op jou als persoon.

Penalty dromen of Penaltysyndroom

Veel mensen denken er erg makkelijk over, het Nederlandse fenomeen penalty’s nemen.

Onze oosterburen zien penalty’s al jaar en dag niet meer als angstgegner’s maar als cadeautjes.

NetherlandsGisteravond was weer zo’n bijzondere avond. Helaas was het nu wederom de beurt aan PSV en heel voetballend Nederland heeft zijn mening klaar staan. Penalty’s nemen heeft gewoon een belangrijke functie in het Nederlandse en Europese voetbal genomen. De vraag die terug blijft keren is of het nu te trainen is of niet…

De meningen lopen hier uiteen de laatste jaren. Uiteraard zijn er al tientallen studies over geschreven en ook meerdere boeken zijn de laatste jaren goed verkocht. Huub Teesing denkt dat het nemen van een penalty te trainen is. Hij deelt de mening van menig specialist als het gaat om het trappen van het balletje van 11 meter.

Veel spelers hoor je na afloop dan ook gelijk zeggen dat dit niet te trainen is, of dat ze er op de training allemaal invliegen. Hetgeen niet te trainen is, is vaak de psychologische kant van de penalty. Als het om het echie gaat, dan is er wel druk en die zou dan niet na te maken zijn.

Huub Teesing denkt echter dat als trainer en psycholoog hier veel meer aandacht op gelegd moet worden. Het gaat immers om miljoenen, en soms tientallen miljoenen. Een belangrijk aspect dus als je zo een overwinning of tenminste een gelijk spel uit het vuur kunt slepen. Een overwintering in de Champions League zou PSV zeker geen windeieren leggen….

De houding van de meeste spelers is toch anders dan normaal. Er zijn maar weinig echte specialisten op dit gebied. Het nadelige aspect is daarna ook de hoon en negativiteit die bij het nemen van een “pingel” komt kijken.

Zo vindt Huub Teesing dat het beste Nederlandse voorbeeld nog steeds Clarence Seedorf is. Helaas voor hem kleeft altijd het missen van de penalty aan zijn persoon. Dit terwijl Seedorf met afstand de Nederlander is met de meest gevulde prijzenkast.

Huub Teesing denkt dat daarom ook veel voetballers niet durven op te staan om een cadeautje uit te pakken. Ze denken te vaak dat als ze de pingel missen ze de schlemiel worden die niet in staat is om eenvoudig een balletje tussen de palen te schieten.

Het is te simpel beredeneerd, maar wat als iemand de winnende erin schiet? Of wat als een keeper de beslissende penalty wel weet te stoppen, dan is die toch zeker de held?

Willen voetballers dan eigenlijk nog wel helden zijn vraagt Huub Teesing zich af.

Hij kijkt in ieder geval enorm uit naar wie de volgende penalty wilt of durft te nemen voor PSV en hoopt dat de Nederlanders iets meer gaan leren van onze oosterburen die bijna 4 maal zoveel penalty’s wel benutten.