Hoe voorkom je bosbranden in droge gebieden?

In Zuid-Europa , en dan met name in Spanje en Portugal, is het al vele jaren veel te droog.  Elk jaar zijn er wel grote bosbranden, al of niet aangestoken.  Inderdaad ook aangestoken, want er lopen idiote mensen rond, die vuurtje stoken een geweldige kick vinden.

IMG_6737Door opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel door het smelten van de ijskappen. Het zou dus voor de hand liggen, om die stijging te benutten voor het bevloeien van droge gebieden, aldus Huub Teesing. Vele jaren geleden heeft hij, samen met wat zakenvrienden, aan de Europese Commissie voorgesteld, om grote ontziltingsinstallaties te bouwen in de kuststroken van Spanje en Portugal.  In deze installaties kan het zeewater worden omgezet in zoet water, dat voor irrigatie en/of voor drinkwater kan worden gebruikt.

IMG_6734Als het alleen voor irrigatiedoeleinden wordt gebruikt, hoeft het water niet extra gefilterd te worden. Dat bespaart veel kosten, aldus Huub Teesing.  Het verkregen water kan met een pompinstallatie en leidingen getransporteerd worden naar die gebieden, die droog zijn en veel water kunnen gebruiken, zoals landbouwgebieden en wijngaarden.  Het zoete water kan ook worden gebruikt om stuwmeren te vullen.  Droge gebieden kunnen daardoor worden bevloeid, waardoor ook het brandgevaar kan worden verminderd.  De kosten lijken hoog, maar volgens Huub Teesing kunnen die kosten weer worden terugverdiend door hogere opbrengsten van de landbouw en de wijngaarden en… minder schade door de jaarlijks terugkerende bosbranden.  Bovendien: de woestijnen uit Afrika dreigen naar het Noorden op te schuiven en dat kan hierdoor ook worden voorkomen.  Het wordt tijd, dat de Europese Commissie zich eens serieus gaat bezighouden met dit ernstige probleem, aldus Huub Teesing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *