Practice what you preach

Huub Teesing uit Rijswijk vind dat Nederland eens de daad bij het woord moet voegen.

Het gaat hier uiteraard om de NAVO debatten welke op dit moment opportuun zijn en waar Nederland zich vooralsnog niet houdt aan de gemaakte afspraken.

Hoe kan het dat wij graag afhankelijk willen zijn van onze Amerikaanse vrienden als het gaat om veiligheid, handel en het uitwisselen van kennis maar hier het liefst zelf zo min mogelijk aan willen bijdragen?

NATODe NAVO overeenkomst waar veel mensen op dit moment over praten is hierin een interessant onderwerp van gesprek.

De amerikanen zorgen ervoor dat ze de NAVO steunen op militair vlak met personeel en met de “garantie” op veiligheid. Echter hoeft Nederland in deze samenwerking alleen een klein gedeelte van haar Bruto Nationaal Product te besteden aan defensie.

Zelfs deze 2% zoals is afgesproken wordt al jarenlang niet behaald. De gedachte om wederom te gaan korten in het budget van defensie valt dan ook slecht bij onze vrienden van over de plas.

Waarom zouden de Amerikanen dan wel hun gedeelte van de deal overeind houden en wij onze afspraken nog minder nakomen?

Huub Teesing uit Rijswijk denkt dat het hartstikke leuk is om een filmpje van America First te laten zien en dan te hopen op “Nederland second”, maar vooralsnog heeft Trump gelijk dat wij dan ook onze eigen afspraken moeten nakomen.  Het is trouwens niet alleen Nederland in deze Europese samenwerking vanuit de NAVO die zijn eigen broek niet kan ophouden, het zijn meerdere landen.

Is deze Europese deal dan een voorbode van ons handelsverdrag met de Verenigde Staten of zorgt Trump ervoor dat we wederom onze eigen afspraken gaan nakomen?

Een wapenwedloop zal het niet zo snel worden maar toch wat extra uitgaven aan onze eigen defensie klinkt in ieder geval beter dan militairen die “pang” moeten roepen tijdens een oefening…

Indien Nederland wederom voorop wil lopen met bepaalde handelslanden en “goed” op de kaart wil komen te staan dan denkt Huub Teesing dat men niet alleen in Rijswijk, maar door heel Nederland men af en toe ook eens kritisch in de spiegel kijken.

Niet alleen maar vragen wat andere landen voor ons kunnen doen, maar ook eens gaan nadenken over wat wij voor andere kunnen doen…

Practice what you preach….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *